A Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértője szakmai ellenőrzést végzett a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődében. Az ellenőrzést jogszabály írja elő, s erre a Magyar Bölcsődék Egyesületét, mint bölcsődei módszertani szervezetet rendelték ki szakértőnek. A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági végzése alapján 2017. november 9-én zajlott le az ellenőrzés, melyről november 30-án készült el a hivatalos értékelő feljegyzés.

Az ellenőrzés főbb szempontjai a következők voltak: A nevelő-gondozó munka személyi feltételei – A nevelés gondozás tárgyi feltételeinek biztosítása – A gyermekek folyamatos napirendje és a kisgyermeknevelők munka szervezése – Étkeztetés – Altatás – Fürdőszobai gondozás – A szabad játék, mozgásra, önkifejezés lehetőségének biztosítása – A gyermekek korához, fejlettségéhez, érdeklődéséhez igazodó tanulási tapasztalatok biztosítása – Viselkedésszabályozás, társkapcsolatok – Kapcsolattartás a szülőkkel, a családi nevelés segítése – Szakmai dokumentáció.

Németh Mária szakértő néhány megállapítása a szakértői feljegyzésből:

A bölcsődében a személyi állandóság biztosított, a „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője. A legkisebb felvett gyermek 19, a legnagyobb 31 hónapos.

A bölcsődei bútorok és textilek gyermekbarát környezetet teremtenek. Mind mennyiségileg, mind minőségében megfelelő, többségében természetes anyagú és természetes színű játékok állnak a gyermekek rendelkezésére. Összességében a tárgyi felszereltség esztétikus, ízléses, színeiben kellemes hangulatú környezetet teremt. A játékeszközök a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelőek, a vizuális ingerek egyensúlya biztosított.

A kisgyermekek számára biztosított napi négyszeri étkezést a helyi önkormányzati főzőkonyha szállítja a bölcsődébe, ahol szakképzettséggel rendelkező élelmezésvezető és dietetikus dolgozik.

A kisgyermeknevelők munkaideje lefedi a teljes nyitvatartási időt, mely a szülői igényeknek megfelelő. A folyamatos felügyelet biztosított. A kényelmes udvarra való készülődés, tízóraiztatás megoldott, mivel az ún. ölelkezési idő – amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van – a gyermekellátás intenzív időszakára esik. A kisgyermeknevelők figyelnek a gyermekekre, pozitív attitűddel fordulnak feléjük. Éneklés – mondókázás képeskönyv-nézegetés, puzzle kirakása interakcióban történt. A tárgyi és személyi feltételek a korosztály igényeihez lettek kialakítva, biztosítva a kompetenciaérzés erősödését. A szabad játéktevékenység örömteli játékkal telik, a gyermekek kedvük és akaratuk szerint választhatnak a játékok közül és mindenki érdeklődésének és fejlettségének megfelelő játékot játszhat.

A gondozási folyamat kellemes légkörben zajlik. A gyermekek nyitottak, kommunikatívak a kisgyermeknevelőkkel, akik megvalósították az egyéni bánásmód szerinti gondozást. Kommunikációjuk kedves, lágy hangszínű, mozdulataik, érintéseik a kisgyermeknek kellemes. A bölcsődevezetőt szeretettel veszik körbe a gyermekek, aki mintát nyújt a kisgyermeknevelőknek vezetői szinten a munkájukba kapcsolódva. A személyi feltételek biztosítottak. A bölcsődevezető motiválja munkatársait a szakmai fejlődésre.