A Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatairól számolhatunk be, hiszen az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya (mint lebonyolító) idén három pályázat esetében értesítette az NNÖ-t a projektek támogatásáról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Német Nemzetiségi Önkormányzatot:

a „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Tanulmányút Pilisvörösvár partnertelepülésébe, Gerstettenbe” című projekt esetében 1.000.000 forint összegben,

a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Reime und Sprüche in der Werischwarer Mundart – Mondókák és szólások pilisvörösvári német nyelvjárás” című projektnél 300.000 forint összegben,

a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Német Nemzetiségi Délután Pilisvörösváron” című projekt tekintetében pedig 200.000 forint összegben.

Gratulálunk a sikeres pályázatokhoz!