A Pilisvörösvári Rendőrőrs ezúton hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy bizonyos személyek nem létező, vidéki gazdasági társaság gázszerelőinek adják ki magukat, és cserélési, javítási ajánlattal keresik meg az ingatlanhasználókat.

Ezek a magukat vállalkozónak, szerelőnek kiadó, a környékünkön nem ismert személyek előleget vesznek fel a későbbiekben általuk végzendő cselekmény megrendelése fejében. Információink szerint előfordul, hogy a megrendelt munkát nem végzik el, ill. a megrendeléstől való elállás esetén az előleget nem adják vissza. Vélelmezhetően tevékenységük jogtalan haszonszerzésre irányul.

Fentiek miatt kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idegeneket ne engedjenek az ingatlanjaikba, mert könnyen csalás áldozataivá válhatnak, illetve hogy szerződéskötéskor fokozott figyelemmel járjanak el. Szükség esetén keressék a pilisvörösvári körzeti megbízottakat (70/400-7202, 20/489-6707 vagy a Pilisvörösvári Rendőrőrsöt. (+36-26-330-130)

Pilisvörösvári Körzeti megbízottak