Koczka Gábor r. alezredes őrsparancsnok úr 2017. október 18-án tájékoztatta arról a városvezetést, hogy a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrs állományába körzeti megbízotti beosztásba Finta Balázs r. törzsőrmestert kívánja kinevezni Pilisvörösvár területén, tekintettel arra, hogy Papik András körzeti megbízottat Pilisszentivánra helyezik át.

A rendőrségről szóló jogszabály kimondja, hogy a rendőri szerv vezetője tekintetében a kinevezést megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzat képviselő-testületének véleményét, így az október 27-i ülésen napirendre került a tervezett kinevezés véleményezése.

Finta Balázs r. törzsőrmester elmúlt kilenc éves munkája alapján Koczka Gábor őrsparancsnok javasolta a megbízás támogatását, s a képviselő-testület egyhangúlag bizalmat is szavazott az új körzeti megbízott jelöltnek. A Képviselő-testület egyben megköszönte Papik András körzeti megbízottnak a 2011 februárja óta Pilisvörösváron végzett lelkiismeretes és eredményes körzeti megbízotti munkáját.