A 10-es útról a Háziréti-tóhoz vezető földút mentén ismét rengeteg illegálisan lerakott hulladék gyűlt össze. A Városgondnokság december 11-én a közelben lakók segítségével két 8 m3-es konténert töltött meg az út széléről ill. az út menti árokból összeszedett szeméttel. ­­Sajnos újra és újra akadnak olyan emberek, akik lomjaiktól úgy szabadulnak meg, hogy azokat a város külterületi részén az út mentén, az árokban, az erdő szélén vagy a mezőgazdasági területek szélén leborítják.  

A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi munkatársa és a közterület-felügyelők fokozott ellenőrzést végeznek a város egész területén annak érdekében, hogy felderítsék, hogy kik azok az ingatlantulajdonosok vagy ingatlanhasználók, akik nem rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel. Aki nem rendelkezik szerződéssel, felszólítást kap, s 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy haladéktalanul felkeresse a hulladékszállító közszolgáltatót (azaz a Zöld Bicske Kft.-t), és szerződést kössön a szemétszállításra, vagy bemutassa a meglévő szerződését a Polgármesteri Hivatalban. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az ellen a Polgármesteri Hivatal hatósági eljárást kezdeményez, és az eljárás eredményétől függően bírsággal is sújthatja.

A közterületeken talált, elhagyott hulladékhalmokban talált személyes adatok alapján emellett minden alkalommal hatósági eljárást indít a Hivatal a vélelmezett szemetelővel szemben, és kötelezi az érintettet a hulladék elszállítására vagy az elszállítási költségek megtérítésére, s ezen felül bírságot is kiszab.

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben valaki látja, hogy valaki illegálisan  szemetet rak le, próbálja a tettes autójának rendszámát felírni, illetve azonnal értesítse a Polgármesteri Hivatalban a közterület-felügyelőket.