A szilárd burkolatú útépítések mellett az önkormányzat minden évben igyekszik fejleszteni a gyalogos közlekedés feltételeit is, járdák felújításával, új járdák építésével. 2016-ban a Rákóczi utcában, 2017-ben a Fő utca bányatelepi szakaszán és a Nyár utcában épült új járda, az idei évben pedig az Iskola utcai és a Tavasz utcai járda újjáépítésére kerül sor.

A Tavasz utcának a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig tartó szakaszán található régi járda nagyon rossz állapotban van: töredezett, hiányos, balesetveszélyes, az akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. Az utcában található nagyméretű fák gyökerei a régi járdát felnyomták, a járdaszegély eltörött, a burkolat balesetveszélyesen megemelkedett. A dimbes-dombos aszfaltjárda megnehezít mindenféle gyalogos közlekedést, többek között a babakocsival való közlekedést is.

A Képviselő-testület március 1-jei döntése értelmében a Tavasz utcai járda ezen hozzávetőleg 500 m hosszú szakaszán a Nyár utcaihoz hasonló új aszfaltjárda épül, a keresztutcáknál süllyesztett szegéllyel (az akadálymentes közlekedés érdekében), másutt kiemelt szegéllyel. A járda szélessége változó, de minimum 1,5 m lesz.

A járdaépítés előtt, az utca ezen szakaszán található öreg fákat kivágják, mivel a fák nagyon közel vannak a járda nyomvonalához, s a gyökereik is nagyon magasan vannak. Így egyrészt akadályozzák az új járda ésszerű módon való megépítését, másrészt a gyökerek tovább emelkedve néhány év alatt tönkre is tennék az új járdát. A fák többségének állapota egyébként is rossz, mivel az elmúlt évtizedekben a rendszeres legallyazások miatt a levágott ágak helyén a fák sok nedvességet szívtak magukba, s így a belső szerkezetük károsodott, üregessé vált.

A járdafelújítás során eltávolítandó fák pótlására az Önkormányzat az utca teljes hosszában, a járdától megfelelő távolságban új fasort telepít, kislevelű hársfákkal. Az új fasor a Templom sétányon tavaly telepített fasorhoz lesz hasonló. A járdaépítés a kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárás lezárulta után, várhatóan május végén vagy júniusban kezdődhet el.