A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanuszoda-beruházás előkészítő munkálatai folyamatosan zajlanak. A képviselő-testület korábban kijelölte már a tanuszoda helyszínéül a Pilisvörösvár, 097/90-96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, s a tanuszoda-létesítés technikai részleteinek lebonyolítását tartalmazó Előzetes megállapodás is elfogadásra került. A nyár folyamán az Önkormányzat megkezdte az érintett telek telekalakítását, amelynek következtében a földhivatal szeptember végével bejegyezte az új, 5000 m2 nagyságú tanuszoda-telket (097/120 hrsz). Újabb lépésként a képviselő-testület az október 17-i rendkívüli ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy a fejlesztés megvalósulása érdekében ingyenesen állami tulajdonba adja a tanuszoda létesítése céljából kialakított területet.