Több jogszabály határozza meg a választási eljárás egyes részletszabályait, a választás lebonyolításának egyes kérdéseit. Néhány fontosabb határidőre hívjuk fel a választópolgárok figyelmét:

 • A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2018. március 24-én 16.00 óráig kérheti.
 • A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget (Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása) 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti.
 • Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni
 • A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
 • Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
 • Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
  Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
 • A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének:
  • a) legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
  • b) 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
 • A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
 • A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.
 • Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2018. január 18-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az
 • Állami Számvevőszéket 2018. április 23-án 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről.
 • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható és ezen a napon választási gyűlés nem tartható.