A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére. 

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok kezelésével és beszedésével. 

A Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan utca 34.) végzi. 

A településen a díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő személy(ek) pontos megnevezéséről és elérhetőségeiről a későbbiekben ad tájékoztatást a cég.