Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy elkészítteti a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv részleges módosítását. A módosítás célja vállalkozói kezdeményezésre a Kertekalja (0140/3 hrsz-ú) utca mentén, a MOL benzinkút mellett új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése, oly módon, hogy közlekedési és területfelhasználási szempontból szerves kapcsolat alakuljon ki az utcától keletre és délre már kijelölt távlati Gksz területekkel.

A módosítási javaslatot bemutatjuk a 2018. február 12-én hétfőn 17:00 órakor kezdődő FÓRUMON a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal földszinti Tanácstermében.
A módosítás véleményezési anyagát megtalálják Pilisvörösvár város hivatalos honlapján 2018. január 29-től február 19-ig.

 http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/telepulesrendezes/

Írásbeli észrevételeiket, 2018. február 19-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba (Fő tér 1.) vagy az alábbi email címre: info@pilisvorosvar.hu

Gromon István
polgármester