A Zrínyi utcai óvoda épülete az 1981-es átadás óta sok tekintetben elöregedett, átfogó felújításra szorul. Az önkormányzat már több pályázatot nyújtott be annak érdekében, hogy a felújításhoz forrást szerezzen. 2013-ban a Magyarország egy 11,5 millió forint összértékű pályázatot nyújtott be az óvoda villámvédelmi hálózatának kiépítésére, a csapadékvíz-elvezetésre és a hibás burkolatú helyiségek aljzatburkolatának cseréjére, de sajnos nem nyert támogatást. 2016-ban egy 47,5 millió forint összértékű VEKOP-pályázatot nyújtott be az önkormányzat az óvodaépület teljes feljutására, de ezen a pályázaton sem nyert támogatást.

2017 szeptemberében újabb pályázati felhívás jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában, meglévő, működő, 100 %-os önkormányzati tulajdonú óvodák elavult, leromlott műszaki állapotú intézményi infrastruktúra-fejlesztésére, melynek keretében egy önkormányzat csak egy intézményre nyújthat be pályázatot. A képviselő-testület október 17-i rendkívüli ülésén tűzte napirendre a Ligeti Cseperedő Óvoda épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtását.

A pályázat keretében energetikai korszerűsítés esetén lehetőség van támogatást szerezni eszközbeszerzésre, az udvar felújítására, szabadtéri zuhany kiépítésére, sportszoba kialakítására is.  A pályázat műszaki tartalmának, valamint a beszerzendő eszközök listájának összeállítása az óvodavezető és a GESZ vezetőjének javaslatai és rangsorolása alapján készült el: az épület „C” szárnyának padlójavítása, térelválasztás, hangszigetelés a sportszoba és csoportszoba között, fűtéskorszerűsítés, az intézményi (A;B;C szárnyban) mosdók felújítása, a hidegburkolat cseréje, világítótestek (armatúrák, lámpák) cseréje, eszközök beszerzése, projektarányos akadálymentesítés, épületszárnyak hőszigetelése.

Az önkormányzat által, korábbi beruházások ajánlati árai alapján készített költségbecslés alapján bruttó 83 282 285 Ft  az építési munkálatok, az eszközbeszerzések és a járulékos kiadások összköltsége. A pályázatban bruttó 82 386 438 Ft számolható el. Településünk 2016. évi adóerő-képessége alapján a pályázat 85%-os maximális támogatási intenzitású, tehát az önkormányzatnak 13 253 813 Ft önrészt kell biztosítania sikeres pályázat esetén.

A képviselő-testület október 17-i rendkívüli ülésén a szükséges önrész biztosítását egyhangúlag megszavazta, a pályázatot pedig az önkormányzat október 20-án benyújtotta.