2017. december 18-án a Földművelési Minisztérium pályázatot írt ki Zártkert Program címmel. A program megvalósításán keresztül a Minisztérium elsődleges szándéka az, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba vételét, illetve a területek megközelítését segíti elő.

Egy pályázat keretében több támogatott tevékenységre is lehet pályázni, de összességében legfeljebb 10 Millió Ft támogatás igényelhető. A pályázatokat 2018. január 31-ig lehet benyújtani.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 16-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a meghirdetett pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a külterületi Ívó utca (340 fm) és a Vadrózsa utca (330 fm) mart aszfalttal történő felújítására, valamint ugyanezen utcákban kisléptékű víztároló kapacitás (esővízgyűjtő rendszer) kiépítésére.