A Képviselő-testület a január 16-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Templom Téri Általános Iskola tornatermének tetőfelújítására a Magyar Kézilabda Szövetséghez. Az MKSZ 2017. december 11-én tett közzé pályázati felhívást, s a kiírás alapján a II. kategóriában tornatermek felújítására lehet pályázni, 30 %-os önrész biztosítása mellett. A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa – ez esetben az önkormányzat – vehet részt.

A Templom Téri Általános Iskola tornatermének mennyezete az elmúlt években több alkalommal is beázott, a hibákat az önkormányzat folyamatosan javította. Legutóbb, 2011-ben egy vihar csaknem a teljes lapostető-felületről feltépte a vízszigetelést, melyet szintén javítani kellett.

A Templom Téri Általános Iskola működtetője 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete, s a Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési szerződés szerint a KLIK az átadott „vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatai – ezekhez csatlakozó vezetékrendszer működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról gondoskodik.”

A fenti pályázati kiírás szerint azonban csak a tulajdonos pályázhat, ezért az önkormányzat – mivel fontosnak tartja a célt, és az elérhető pályázati támogatás megszerzését, élve a lehetőséggel, január 22-én pályázatot nyújtott be a tetőfelújítási munkálatokra, és biztosította a nagyságrendileg bruttó 11 millió forint összköltségű projekthez a 30%-os önrészt, melynek összege bruttó 3.300.000 forint.