A Belügyminisztérium november 20-án pozitívan bírálta el az Önkormányzat által a város csapadékvíz-elvezető rendszerében keletkezett károk helyreállítására májusban benyújtott vis maior pályázatot.

Május 12-én az ország jelentős területét érintő heves zivatarok településünket sem kímélték, s a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék sok problémát okozott a város csapadékvíz-elvezető rendszerében is. Az önkormányzat május 16-án vis maior támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Szent Imre utcai és Tűzoltó utcai csapadékvíz-elvezető árkok helyreállítására. A november 20-i miniszteri döntés szerint a felmerült költségek finanszírozására – a lehetséges maximális 70%-os támogatási intenzitás mellett – 1 642 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Pilisvörösvár Város Önkormányzata a benyújtott pályázat alapján.

Mivel a benyújtott pályázat elbírálása előre tudhatóan év végére volt várható, s az árkok állapota minden esőzéssel tovább romlott, a képviselő-testület már a szeptember 7-i ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy az árkok helyreállítására fedezetet  biztosítja, bízva a pályázat pozitív elbírálásában. A két csapadékvízelvezető-árok javítása így már október 27-re elkészült, s a támogatás elnyerésével a helyreállítás költségeinek jelentős része most megtérült.