A Bursa Hungarica pályázat keretében az Önkormányzat olyan hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, pilisvörösvári állandó lakcímmel rendelkező fiatalokat támogathat, akik már felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, nappali tagozaton teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben a képzési időn belül folytatják tanulmányaikat, illetve a 2017/2018-as tanévben tesznek érettségi vizsgát, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptemberben döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2018-as fordulójához való csatlakozásról, s az az ösztöndíjak fedezetére 500.000 forintos keretet biztosított. A kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályázatra négy jelentkezés érkezett, s a képviselő-testület november 30-i ülésén úgy döntött, hogy mind a négy hallgató pályázatát támogatja, és részükre fejenként a maximálisan adható 5000 forint/hó összeget biztosítja, 10 hónapon keresztül. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész).