Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2017. (VIII. 03.) Kt. sz. határozatával döntött arról, 
hogy elkészítteti a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv részleges módosítását.
A módosítás célja vállalkozói kezdeményezésre a Kertekalja (0140/3 hrsz-ú) utca mentén, a MOL benzinkút mellett új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése, oly módon, hogy közlekedési és területfelhasználási szempontból szerves kapcsolat alakuljon ki az utcától keletre és délre már kijelölt távlati Gksz területekkel.

A módosítási elképzelésről előzetes tájékoztatást adunk a 
2017. november 20-án hétfőn
17 órakor kezdődő
FÓRUMON
a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

A módosítási elképzelésről szóló előzetes tájékoztatás írásbeli anyagát megtalálják
Pilisvörösvár város hivatalos honlapján 2017. november 10-től november 28-ig.

Írásbeli javaslataikat, észrevételeiket, 2017. november 28-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba
vagy az alábbi email címre:
info@pilisvorosvar.hu

Gromon István polgármester

A előzetes tájékoztatás anyaga megtekinthető a következő linken: Előzetes tájékoztató anyag