Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2003-ban és 2004-ben, 2007-2011 között minden évben, majd 2017-ben ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, és évente 500.000 Ft-ot biztosított a pályázati rendszer keretében a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók támogatására.

A képviselő-testület szeptember 28-i ülésén döntött az ösztöndíjrendszer 2018-as fordulójához való csatlakozásról. A döntés alapján az Önkormányzat hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, pilisvörösvári állandó lakcímmel rendelkező fiatalokat támogathat, akik jelenleg felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók („A” típusú pályázat), vagy felsőoktatási tanulmányokat kezdeni szándékozók („B” típusú pályázat). Az „A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 10 hónap (2017/2018. tanév második félév és a 2018/2019. tanév 1 félév), a „B” típusú pályázat hat egymást követő féléven át biztosít ösztöndíjat a támogatott számára.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.  A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, melynek határideje: 2017. november 7. A beérkezett pályázatokat – az abban szereplő adatok, valamint a szociális rászorultság ellenőrzése után – az illetékes települési önkormányzat 2017. december 7-ig bírálja el.

A részletes pályázati kiírások a www.pilisvorosvar.hu honlapon  olvashatók.