A bejegyzés hatályát vesztette!

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2016 (IX.29.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az alábbi önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján, az alábbi feltételekkel értékesíti:

Cím: Pataksor u. 1606 hrsz
Ajánlati ár: 10.700.000,-
Ajánlati biztosíték (1 %): 107.000,-
Az ingatlan műszaki jellemzői: 1294 m2 alapterületű, beépítetlen, közművesítetlen ingatlan. A közművek közül a területen csak az elektromos áram található meg. Az ingatlanra 20 %-os beépítettséggel üdülőépület építhető, a közterület kapcsolat kialakítását követően.

Tudnivalók az értékesítéssel kapcsolatban:

Pályázati feltételek: 

 • Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

 • A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 • Az ingatlan tulajdonjogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a limitárhoz képest a legmagasabb vételárat ajánlja meg az ingatlanra.

 • Az ingatlan megtekinthető minden hétfőn 9-12 és 13-17-óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Építési Osztályán kell egyeztetni a 26/330-233/130 telefonszámon. 

 • Az ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és az ajánlati árhoz képest legmagasabb vételárat ajánlja meg az ingatlanért.

 • Az ingatlanból közút céljára terület leadása szükséges, melyet a Helyi Építési Szabályzat szabályoz. Az ingatlan megosztásának eljárását az Önkormányzat érvényes vételi pályázat beérkezése esetén indítja meg.

 • Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor a Képviselő-testület felhatalmazásával az Előkészítő és Bíráló Bizottság előtt írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.

 • A limitárnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.

 • Az első pályázó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.

 • A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázó köteles az Önkormányzat által megállapított ajánlati ár 1 %-át kitevő ajánlati biztosítékot befizetni a Hivatal házipénztárába, vagy átutalni azt az Önkormányzat 14100024-11787949-02000004 bankszámlájára. A közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „lakásvételi/ingatlanvételi pályázat”. Az átutalásról szóló banki igazolást csatolni kell a pályázathoz. A befizetett összegről számlát állítunk ki.

 • A házipénztár nyitvatartási ideje:hétfő: 13.00 – 17 óráig

  kedd: 09.30 – 12 óráig

  szerda: 09.30 – 16 óráig

  csütörtök: 09.30 – 12 óráig

 • A befizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó vételárába beszámításra kerül.

 • Ha a nyertes pályázó visszalép, részére az ajánlati biztosíték összege nem jár vissza.

 • Ha a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor szerződéskötésre, az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

 • Ha az ajánlattevő hibájából nincs nyertes pályázat (pl. érvénytelen ajánlatot ad), az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

 • A többi pályázónak a befizetett ajánlati biztosíték visszajár.

 • A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

 • A borítékon a feladót nem szabad feltüntetni, s a borítékra rá kell írni: „Kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.

  Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Fő tér 1.) szerezhető be.

 • Az ingatlan vételére vonatkozó ajánlatot 2017. július 17-én 9 óráig el lehet juttatni az Önkormányzathoz postai úton, vagy zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

 • A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, Pataksor u. 1606 hrsz-ú ingatlan vételére. A borítékot kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”

 • A pályázat bontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2017. július 17-én 10 órakor kerül sor, mely nyilvános.

 • A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk a Képviselő-testületi ülés után.

Gromon István
polgármester