Gromon István polgármester a gyakori csőtörések miatt az elmúlt két évben már többször fordult levélben a DMRV Zrt-hez a Szabadság utcai ívóvízvezeték kicserélését kérve. A legutóbbi – januári – csőtörések miatti polgármesteri megkeresésre a DMRV Zrt. január 22-én kelt levelében azt a tájékoztatást adta, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta a társaság Gördülő Fejlesztési Tervében (GTF) szereplő vezetékszakaszok rekonstrukcióját, s ebben a fejlesztési tervben szerepel a Szabadság utcai ívóvízvezetéknek a Fő utcától a Lőcsei utcáig tartó szakaszának cseréje is, 2018. december 31-ig történő megvalósulással.

Ha az ígéret valósággá válik, véget érhet a Szabadság utcai lakosok és az önkormányzati főzőkonyha évek óta tartó kálváriája, amit a csőtörésék miatti vízhiány, ill. az útpadka és a csapadékvíz-elvezető árok állandó felbontása és javítása okozott.