A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján – pályázatot hirdet ÓVODATITKÁR munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Készpénzállomány kezelése; iratkezelés; étkezés vezetése, díjbeszedés; TB ügyek adminisztrálása; nyilvántartások vezetése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • ECDL
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, gazdasági-pénzügyi végzettség, TB-ügyintéző,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, érettségi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Manhercz Teréz nyújt, a 26-330-370 vagy 06-20-5407858 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár-gazdasági ügyintéző vagy
 • Elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Manhercz Teréz, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezetői hatáskör

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Vörösvár Honlap – 2018. február 12.
 • Óvoda honlapja – 2018. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.