A bejegyzés 2017. augusztus 11-én hatályát vesztette!

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére 1 fő munkatársat keres

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:  Pest megye, 2085. Pilisvörösvár, Zrínyi u 48. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  óvodás korú gyermekek nevelése-oktatása
Illetmény és juttatások: Az illetmény  megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, diploma másolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017.augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.augusztus 11.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár címére történő megküldésével( 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
    vagy
  • Elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezetői hatáskör
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Honlap-2017.július 10.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.