A bejegyzés november 1-jén hatályát vesztette!

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085. Pilisvörösvár, Zrínyi u 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodás korú gyermekek nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény  megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: –önéletrajz, motivációs levél, diploma másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017.november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen:

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda (Manhercz Teréz)
Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.

vagy

Elektronikus úton: Manhercz Teréz részére a ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2017 augusztus.18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Honlap-2017.október2.
  • www.pilisvorosvar.hu honlap-2017. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.