A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodája 1 FŐ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatási jogviszony: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085. Pilisvörösvár, Szabadság u 71..

A munkakörbe tartozó, megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek német nemzetiségi nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai végzettség, felsőfokú szakképzettség: német nemzetiségi óvodapedagógus
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • jó szintű együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, motivációs levél, diploma másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 02. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.12.20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Manhercz Teréz nyújt, a 26-330-370-es, vagy 06-20-540-7858-as telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Személyesen: Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda ( Manhercz Teréz)

 Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.

vagy

A pályázat elbírálásának rendje: intézmény vezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Honlap-2017.11.27.
  • Vörösvár honlap-2017.11.27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.