A bejegyzés 2017. augusztus 11-én hatályát vesztette!

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatási jogviszony:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény  megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, német nemzetiségi óvodapedagógus
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  jó szintű együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, motivációs levél, diploma másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21 napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Manhercz Teréz nyújt, a 26-330-370-es, vagy 06-20-540-7858-as telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda – Pilisvörösvár címére történő megküldésével( 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 48.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225/2017, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus
    vagy
  • Elektronikus úton Manhercz Teréz részére a ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának rendje: intézményvezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Honlap-2017.július 10.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ligeticseperedoovoda.hu honlapon szerezhet.